Soul of Imagination kennel © 2018

kennel@soi.waw.pl

 

  1. pl

Domowa Hodowla Psów Rasowych American Staffordshire Terrier

 

Drodzy nabywcy naszych szczeniaków,

 

chociaż nie jesteśmy przedsiębiorstwem działającym w celach stricte handlowych to jednak obowiązują nas przepisy prawa. Jednym z nich jest tzw. RODO - Ogolne Rozporzadzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation), które weszło w życie od 25.05.2018 r. Wynika to z faktu, iż jako hodowla przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży szczeniaka, czy też w celach związanych z utrzymaniem kontaktu z Państwem w ramach wymiany doświadczeń w wychowywaniu zakupionych u nas piesków itd. Państwa dane osobowe mogą zatem zostać nam przekazane w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży psa, wykonania transferów bankowych, przesłania zapytań drogą elektroniczną.

 

W związku z powyższym chcielibysmy poinformować, iż ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważną sprawą. Poniżej zestaw podstawowych informacji, które chcielibyśmy Państwu przekazać:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest hodowla Soul of Imagination FCI zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce o/Warszawa. Wiecej informacji o nas oraz przetwarzanych Państwa danych osobowych można uzyskać:

 

Przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadnionym interesem naszej hodowli, a więc:

 

  • wykonanie umowny kupna-sprzedaży psa/szczeniaka zarówno przed jej zawarciem jak i po jej zawarciu

  • kontakt droga elektroniczną lub telefoniczną w celu wymiany doświadczeń lub udzielanie porad w zakresie utrzymania kupionego od nas psa oraz rozmów handlowych zwiazanych z zakupem szczeniaka

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe to przede wszytkim: adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr. dowodu lub paszportu oraz inne formy danych umozliwiające kontakt drogą elektroniczną.

 

Informujemy, iż powierzone nam Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w sposób automatyczny, nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą wykorzystywane do profilowania oraz będą niedostepne dla osób trzecich. Będziemy Państawa dane przechowywać przez cały okres trwania umowy kupna-sprzedaży szczeniaka, a także po jej zako.ńczeniu w celu dochodzenia roszczeń z tytułu złego wykonania umowy, obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz w celach statystycznych na potrzeby tylko naszej hodowli.

 

W myśl wspomnianego rozporządzenia mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania tych danych oraz wyrażenia sprzciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W celu realizacji Państwa uprawnień prosimy o kontakt pod adresem kennel@soi.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany w umowie kupna-sprzedaży psa